top of page

עלינו

קטי ז"ל אם צעירה ל-3 ילדים נפטרה בשנת 1996.

לאחר פטירתה החליטו המשפחה והחברים שלה להמשיך את דרכה מלאת החסד והערבות ההדדית והקימו לזכרה עמותה קרן נר לקטי.

 

המשימה העיקרית של  המתנדבים בקרן נר לקטי לפני עשרים שנה היא להקל על העוני היומיומי. היום, הקוביד רק החמיר את המצוקה.

העמותה הינה ללא מטרות רווח וכל (100%) התרומות המתקבלות מוקדשות לפעולות שבוצעו. כל עלויות התפעול של קרן הן באחריות מתנדביה.

בבתיאום עם שירותי הרווחה מעניקה קרן נר לקטי, בזכות נדיבות תורמיה, תמיכה קבועה למשפחות נזקקות ולקשישים: סיוע במזון, ביגוד, טיפול רפואי ושיניים, רכישת חימום ושמיכות.

באינתיפאדה אחרונה שלוש מאות ילדים נהגו שבוע חינם במחנות נופש שאורגנו ידי הקרן.

מתנדבי הקרן מסייעים לאוכלוסייה המקומית בעת מבצעים צבאיים ולנפגעי טרור.

 

בתגים ובחופשות הקיץ נעשות פעולות ממוקדות: ארגון קייטנות ומחנות קיץ, סבסוד לקייטנות, קניית צעצועים, משלותי מנות לחיילים וכו'

 

במהלך סגרים עקב קוביד 19, הצענו שהות של מנוחה ורגיעה למשפחות רבות בדרום ישראל, במרכזי נופש הרחוקים מאזורים מאוימים.

Logo blue_3.png
bottom of page