top of page
Koipat Tsedaka 1.png

לתרום

נר לה קטי היא ארגון צדקה רשום תחת המספר 58-037679-6. הארגון נתמך בעיקר בתרומות אישיות.

100% מהסכומים שנגבו משמשים לפרויקטים שלנו. לא גובים עלויות ניהול או תפעול על תרומות. ​

נר לה קטי תלוי אך ורק בנדיבותך כדי לשרת את המספר ההולך וגדל של משפחות נזקקות וילדים שנקלעו לעוני בשנים האחרונות. אתה יכול לתרום בדרכים הבאות:

• בהמחאה: קרן נר לה קלי. ת.ד. 10233 ירושלים 91101

 

• בהוראת קבע

 

• בהעברה בנקאית: בנק נר לקטי בנק הפועלים, סניף 748, חשבון / חשבון 032339

למוסד אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודה.

נא לשלוח דוא"ל לקרן ולהודיע לנו על תרומתך לכתובת הבאה: nerleketty@gmail.com

Logo blue_3.png
bottom of page