top of page

עלינו

Charité
Donation

קטי ז"ל אם צעירה ל-3 ילדים נפטרה בשנת 1996.

לאחר פטירתה החליטו המשפחה והחברים שלה להמשיך את דרכה מלאת החסד והערבות ההדדית והקימו לזכרה עמותה קרן נר לקטי.

 

המשימה העיקרית של  המתנדבים בקרן נר לקטי לפני עשרים שנה היא להקל על העוני היומיומי. היום, הקוביד רק החמיר את המצוקה.

 

העמותה הינה ללא מטרות רווח וכל (100%) התרומות המתקבלות מוקדשות לפעולות שבוצעו.

כל עלויות התפעול של קרן הן באחריות מתנדביה.

Logo blue_3.png
bottom of page