top of page
Shevet Ahim 2.jpg
Shevet Ahim 3.jpg
Shevet Ahim 4.jpg

שבת אחים

במשך שנים רבות, בשל קרבתה לעזה, ספגה האוכלוסייה האזרחית בשדרות פיגועי רקטות רבים.

למרות חזרתו של שקט לכאורה ושברירי, תושבי העיר הזו ממשיכים לסבול מדי יום מההרעה בתנאי חייהם.

 

הקרן נר לקטי הייתה ביוזמת הפיתוח של מסעדת הלב "שבט אחים" במטרה:

• להאכיל אנשים בקושי.

• עודדו אנשים אלה לעזוב את בתיהם למרות ההתראות.

• אפשרו להם להיפגש בכל יום באווירה ידידותית.

8 באוקטובר 2013: מסעדת הלב "שבת אחים", היחידה בשדרות, נחנכת ומחלקה כחמישים ארוחות מדי יום.

אוקטובר 2015: שריפה הורסת את המתחם (בנוי בטרומי) עם כל הציוד.

מאי 2023: בזכות התורמים הנדיבים, המתחם נבנה מחדש גדול יותר ומחלק 100 ארוחות ביום.

Logo blue_3.png
bottom of page